If – Bread

“nếu một bức tranh có thể thay cho ngàn lời nói ,vậy sao anh chẳng thể hoạ hình người thương ?Có lẽ ,cưng ơi ,có lẽ vì ngôn từ chẳng bao giờ diễn tả được một em mà anh đã biết ”

Người ta bảo trong tranh có thơ
Sao bút anh chẳng vẽ được em bao giờ?
Thơ anh nào tả được người anh yêu dấu
Chữ mòn trong nghiên mực mà đau

Nếu vì em ngàn thuyền vượt biển sâu
Thì em hỡi nơi nào anh cần đến
Vì nơi em là bến của hồn anh
Là tất cả thế gian anh tồn tại
Là khi hồn anh sỏi đá với cằn khô
Mưa em đến cho xanh mầm sự sống

Nếu thân này ví có xẻ làm hai
Thì hai nửa nguyện cùng em chung bước
Ngày mai, hôm nay và cả cuộc đời dài
Trái đất dẫu chậm quay để chìm vào bóng tối
Thì đêm ơi, có ta và em thôi
Và khi vũ trụ tan vào với hư vô
Khi ngàn tinh cầu dần tắt lịm
Em hỡi, ta vẫn cùng em phiêu du cõi thiên đường

Facebook Comments