It’s My Life – Bon Jovi

Đây không phải là bài hát dành cho một trái tim tan vỡ, cũng không có lời cầu nguyện lặng lẽ nào cho niềm tin đã qua. Anh sẽ không phải chỉ là một bộ mặt trong đám đông. Em sẽ nghe thấy giọng anh, khi anh hét lên thật to.

This ain\’t a song for the broken hearted
A silent prayer for faith departed
And I ain\’t gonna be just a face in the crowd
You\’re gonna hear my voice when I shout it out loud

It\’s my life
It\’s now or never
But I ain\’t going to live forever
I just want to live while I\’m alive
It\’s my life
My heart is like an open highway
Like Frank, he said \”I did it my way\”
I just want to live while I\’m alive
It\’s my life

Đó là cuộc sống của anh, bây giờ hoặc không bao giờ. Anh sẽ không sống mãi, anh chỉ muốn sống khi anh vẫn còn đang sống, đó là cuộc sống của anh. Trái tim anh như con đường cao tốc rộng mở. Như Frank, anh ta nói: “Tôi làm theo cách của tôi!”. Anh chỉ muốn sống khi anh vẫn còn đang sống. Đó là cuộc sống của anh.

This is for the ones who stood their ground
For Tommy and Gina who never back down
Tomorrow’s getting harder make no mistakes
Luck, it ain’t enough, you gotta make your own breaks
Điều này là dành cho những người đứng trên đất của họ. Dành cho Tommy và Gina, những người khônng bao giờ chùn bước, ngày mai đang trở nên khó khăn để không phạm lỗi hơn, kể cả sự may mắn cũng sẽ trở thành không may mắn. Em sẽ bắt đầu lầm lỗi.

Better stand tall when it’s calling you out Don’t bend, don’t break
baby, don’t back down

It’s my life
It’s now or never
I ain’t going to live forever
I just want to live while I’m alive
It’s my life
My heart is like an open highway
Like Frank, he said “I did it my way”
I just want to live while I’m alive
It’s my life!
Quả thật, tôi nghe bài này lúc đang chán đời! Ngồi nghe từng ca từ và cảm nhận! Chúng ta không sống mãi, nhưng cuộc sống này còn nhiều thứ để hưởng thụ. Nếu như bạn cảm thấy chưa hài lòng với cuộc sống bây giờ, hãy thay đổi ngay bây giờ, ngay khi bạn nghe và cảm nhận bài hát này, hoặc là sẽ không bao giờ thay đổi được!

Cuộc sống của con người rất ngắn ngủi so với sự vô tận của thời gian, vậy thì bạn còn đợi gì mà không thay đổi cuộc sống để nó tốt hơn? Để bạn không phải hối hận mà thậm chí còn tự hào về cuộc sống của mình!

Hãy sống và làm theo cách của riêng mình!
Hãy luôn đứng vững, đừng gục ngã, đừng chùn bước!

Facebook Comments