Doom Metal

DOOM-METAL là gì? Đây chắc hẳn là một trong những câu hỏi khó khăn nhất để trả lời và là cuộc tranh luận trong rất nhiều bài bình luận của các tạp chí. Tuy nhiên, có một số điều mà chắc chắn đúng khi nói Read More …