Skip to content

เหตุผลในการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี

เหตุผลในการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี

9 พ.ค. 2019 ราคาถูกลง การเติบโตยังสูง มีความน่าสนใจอย่างมาก หากใครสนใจลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีต่างประเทศ ทาง FINNOMENA Best-in-Class  สรุปตลาดหุ้นและวิเคราะห์หุ้น หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีมาแรงที่ห้ามพลาด Amazon และ Facebook โลกของการลงทุนเริ่มหันมามองหุ้นในกลุ่มนี้มากขึ้น เพราะลักษณะธุรกิจที่มีบริการใหม่ ๆ จึงเป็นเหตุผลที่ปู่ลงทุนในหุ้น Apple ซึ่งเป็นหนึ่งในสุดยอดบริษัทเทคโนโลยี  20 ก.พ. 2020 ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้ทะยอยประกาศผลประกอบการออกมา ไม่มีเหตุผลอื่นที่จะต้องเริ่มศึกษาการลงทุนในหุ้นที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัว  ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา จึงเป็นสาเหตุให้ผมต้องจำเป็นต้องออกไปลงทุนต่างประเทศ เพื่อแสวงหาโอกาสที่มากขึ้น เปิดโอกาสให้กับตัวเองในการสร้างผลตอบแทนด้วยการเติบโตของเทรนด์ 

ซีอีโอ Blue Horizon Thailand บริษัทลงทุนอสังหาฯยักษ์ใหญ่ในภูเก็ต เผย 5

รายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมการใช้งานเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (robotics) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) พบว่าประเทศจีนเตรียมลงทุนหุ่น 1) การเลือกหุ้น (Stock Selection) การเลือกหุ้นดีเป็นและเข้าใจหุ้นนั้นเป็นปัจจัยสำคัยของความสำเร็จในการลงทุน เราแบ่งประเภทของหุ้นดังนี้

(๓) การอนุญาตให้หักเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการที่

มีคำกล่าวว่าในตลาดทุน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือคริปโตฯ จะมีเพียงแค่ 20% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้ชนะ อีก 80% จะล้มเหลวและจำต้องก้าวออก

Apex Business WordPress Theme | Designed by Crafthemes