Skip to content

บริษัท การค้าถนน bailey

บริษัท การค้าถนน bailey

หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2561 โดยเปิดขยายระยะเวลาไปเป็นวันที่ 7 มิถุนายน บริษัท โอกามิ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ( okami enterprises co.,ltd. ) 91/5 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 รบกวนสอบถามค่ะ ปัจจุบันทางบริษัท มีผู้ถือหุ้น 3ท่าน แบ่งเป็น ท่านที่ 1,2,3 ถือหุ้น40% 40% และ 20% ตามลำดับค่ะ และต้องการเอารายชื่อผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 บริษัท 99 มงคล จำกัด: ตรัง: 19/1 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000: 075-217-729: 9 มี.ค. 2560: 2: บริษัท ดี ดี ตรัง พิโก จำกัด: ตรัง การจัดตั้งบริษัทใหม่,จดทะเบียนบริษัทจำกัด,รับจดทะเบียนบริษั ท,รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,จดทะเบียนธุรกิจ,เปิดบริษัทจำกัด บริษัทไทยแอกโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด 31 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน กม.42 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 02-908449แฟกซ์ 02-9084309,02-9084311

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. 02-374-4730 02-374-7743

บริษัท โอกามิ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ( okami enterprises co.,ltd. ) 91/5 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 รบกวนสอบถามค่ะ ปัจจุบันทางบริษัท มีผู้ถือหุ้น 3ท่าน แบ่งเป็น ท่านที่ 1,2,3 ถือหุ้น40% 40% และ 20% ตามลำดับค่ะ และต้องการเอารายชื่อผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 บริษัท 99 มงคล จำกัด: ตรัง: 19/1 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000: 075-217-729: 9 มี.ค. 2560: 2: บริษัท ดี ดี ตรัง พิโก จำกัด: ตรัง การจัดตั้งบริษัทใหม่,จดทะเบียนบริษัทจำกัด,รับจดทะเบียนบริษั ท,รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,จดทะเบียนธุรกิจ,เปิดบริษัทจำกัด

มูลค่าการค้าต่อวัน 500 - 600 ล้านบาท มูลค่าการค้าต่อปี 180,000 ล้านบาท เกี่ยวกับตลาดไท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ ส่วนกำกับดูแลการจดทะเบียนพาณิชย์และภูมิภาค เลขที่ 563 ถนน บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ห้อง 1402 เอ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 เลขประจำตัว เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้แจ้งผลประกอบการ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ว่า ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีรายได้ 207.8 (บริษัทการค้าพลังงานที่เชื่อมโยงโลก) บริษัทค้าพลังงานชั้นนำของโลก ที่สร้างความมั่นคง และมั่งคั่งทางพลังงานให้กับประเทศ บริษัท "นาวี กรุ๊ป" มีประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายน้ำมันมายาวนานกว่า 30 ปี โดยเริ่มต้นธุรกิจจากสถานีบริการขายปลีกน้ำมันทางน้ำครั้งแรกในปี 2529 บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด; บริษัท ตะวันออกอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Apex Business WordPress Theme | Designed by Crafthemes