Skip to content

Eur cad fx ประวัติ

Eur cad fx ประวัติ

valuta fx. เครื่องแปลงสกุลเงินออนไลน์ ประวัติอัตราล่าสุด 22/05/63: 1 cad = eur 0.6549 อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ยูโร (EUR) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน eur /cad ตั้งแต่ ศุกร์, 1 มกราคม 1999. สูงสุดก็มาถึงเมื่อ เสาร์, 2 มกราคม 1999 ประวัติอัตราแลกเปลี่ยนและเครื่องแปลงค่าเงินตรา เครื่องแปลงค่าเงินตราและประวัติอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่ปี 1953. 1 usd=1.3448 cad 1 usd=1.4322 aud 1 eur=1.0866 chf ประวัติของอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นทางการตั้งแต่ปี 1953 พร้อม ... ประวัติของอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นทางการตั้งแต่ปี 1953 พร้อม

ทองคำแท่งบริสุทธิ์, ราคาในอดีตเป็นเงินสกุลยูโร

valuta fx. เครื่องแปลงสกุลเงินออนไลน์ ประวัติอัตราล่าสุด 22/05/63: 1 cad = eur 0.6549 อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ยูโร (EUR) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน eur /cad ตั้งแต่ ศุกร์, 1 มกราคม 1999. สูงสุดก็มาถึงเมื่อ เสาร์, 2 มกราคม 1999

ประวัติของ FOREX ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เราเห็นในทุกวันนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 1973 เนื่องจากระบบ Bretton Woods ของอัตราแลกเปล

ประวัติอัตราแลกเปลี่ยนและเครื่องแปลงค่าเงินตรา เครื่องแปลงค่าเงินตราและประวัติอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่ปี 1953. 1 usd=1.3448 cad 1 usd=1.4322 aud 1 eur=1.0866 chf

Apex Business WordPress Theme | Designed by Crafthemes